2018-05-06 16:00 #0 av: Pyttelite

I början av januari beställde jag tre orotade Hoyasticklingar som skickades under den kalla perioden av året. Alla kom lyckligt fram och den spännande lådan blev en fin leksak till kissen. Sedan dess har det varit ett vågspel om dessa sticklingar skulle överleva.

Sticklingarna kom fram och den mödosamma krokiga vägen fram till rotade sticklingar startade. Kanske det är så att det inte är mest optimalt att börja rota sticklingar under den mörkaste perioden av året.

Tre vackra exemplar som nu ska rotas

De fina hoyorna var Hoya nicholsoniae, Hoya diversifolia och Hoya ischnopus, samtliga köptes från plantanica.

Första försöket : Rotning i vitmossa

Första rotningsförsöket var via vitmossa men det tog lång tid och inget hände. Efter någon månad planterade jag om alla i en blandning av så-, kokosjord och perculite.  

Andra försöket : Rotning i såjordsblandning

En av hoyorna blev av med sitt ena blad (av två) och ingen eller mycket liten aktivitet syntes på skottet som nu mest var en lång pinne med ett blad.

Den blev förkortad och stoppad i jord och först i slutet av april såg jag någon form av aktivitet.

Där det tappade bladet haft sin utväxt fanns det nu två lite fetare knoppar - ett gott tecken växten levde!

Sköldlössangrepp

Så för någon vecka sedan upptäckte jag att jag fått en  trolig sköldlössinvasion på en av de andra två så det blev till att separera, sanera och plantera om allihopa.

Fördelen med denna operation var att jag nu kunde se att samtliga Hoyor fått ett fint rotsystem, även om det var mycket fintrådigt fanns det ändå där.

Stor lycka, nu återstår att se om de kommer att överleva sommaren!